Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. και το δ.τ. ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, που εδρεύει στους Κάτω Απόστολους Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα ( ΑΡ.ΓΕΜΗ 014677035000 )  έχει σχεδιάσει, ελέγχει και διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα. 

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενους όρους. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά, καθώς με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι τους κατανοείτε και του αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, παρακαλούμε να εγκαταλείψετε τον παρόντα δικτυακό τόπο και να μην κάνετε χρήση αυτού.

ΧΡΗΣΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 1. Η πρόσληψη και η χρήση του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε τυχόν κίνδυνο ανακύψει από την πρόσβαση και χρήση αυτής.
 2. Υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του παρόντος  διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.
 3. Η παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και όλες οι περιεχόμενες σε αυτήν πληροφορίες, ισχύουν μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ δεν υπόσχεται, εγγυάται ή δεσμεύεται ότι το περιεχόμενο της και τα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα, κατάλληλα για άλλες χώρες πλην της Ελλάδας.
 4. Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στην ιστοσελίδα μας, να υποβάλλετε ερωτήσεις και να προβείτε σε αναρτήσεις και περιεχόμενο πολυμέσων, όπου αυτό είναι δυνατό, πλην όμως δεν επιτρέπετε να είστε προσβλητικοί ή παράνομοι. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύετε, μεταδίδετε, αναρτάτε ή κοινοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικές, συκοφαντικές δηλώσεις ή δηλώσεις που προωθούν το μίσος ή παρακινούν σε βία ή αναταραχές, ή είναι απειλητικού, ανίερου, ρατσιστικού, ξενοφοβικού, πορνογραφικού περιεχομένου ή οιουδήποτε άλλου μη νόμιμου περιεχομένου, αλλά και ούτε να παραβιάζετε το δικαίωμα τρίτου στην ιδιωτικότητα ή να προσβάλλετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης πρέπει να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε να μην αναρτάτε αρχεία, τα οποία περιέχουν ιούς και μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία ή προβλήματα ασφαλείας σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ.
 5. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο από την ιστοσελίδα της, εφόσον κατά την άποψη της, φαίνεται να είναι προσβλητικό ή μη νόμιμο. Επίσης σε περίπτωση υποστήριξης της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ή/και των προϊόντων της από τρίτους έναντι ανταλλάγματος η σχέση αυτή θα δηλώνεται με σαφήνεια στο κοινό.
 6. Τέλος πρέπει να φροντίσετε για τη διασφάλιση της προστασίας και της μη προσβολής των συσκευών μέσω των οποίων συνδέεστε ( μέσω της χρήσης αντιικού λογισμικού ή άλλων συστημάτων προστασίας) από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού, και πριν τη χρήση της ιστοσελίδας, καθόσον σε περίπτωση ζημίας σας η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ουδεμία ευθύνη φέρει. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επάρκεια του εξοπλισμού σας με τεχνολογικά μέσα που σας επιτρέπουν την πρόσβαση και δη την ασφαλή στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 1. Το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής, πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και σημάτων, σε υλικό δημοσιοποιημένο από τη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ή για λογαριασμό της στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά κείμενο, εικόνες, γραφικά, απεικονίσεις, προγράμματα, σχέδια, πληροφορίες, δεδομένα, λογότυπο, εμπορικά σήματα κλπ) είναι ιδιοκτησία της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ή των αδειούχων της. Λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ή τρίτων για προϊόντα ή υπηρεσίες, συνιστούν δικαιώματα της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ή των τρίτων. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή αποσπασμάτων από την Ιστοσελίδα αυστηρά και μόνο για προσωπική/ιδιωτική χρήση, εφόσον τα διατηρείτε άθικτα και σέβεστε όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δήλωσης πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία δύναται να συνοδεύει το εν λόγω υλικό. Οι πελάτες ή/και επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο συνολικά ή μερικά το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου.
 2. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα, προκειμένου να υποβάλετε το βιογραφικό σας Δηλώνετε και Εγγυάστε στη ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ ότι είτε είστε ο συντάκτης του, είτε ότι έχετε αποκτήσει τα σχετικά δικαιώματα (δηλαδή, έχετε λάβει άδεια από τον δικαιούχο) και ως εκ τούτου δικαιούστε να το υποβάλετε στην Ιστοσελίδα. Επίσης υποχρεούστε να εξασφαλίσετε ότι τυχόν επισυναπτόμενα αρχεία δε φέρουν «ιούς» ή προγράμματα που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή ζημία στα υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
 3. Κάθε ενέργεια που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω οριζόμενα συνιστά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Δήλωση Ιδιωτικότητας της ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ εφαρμόζεται σε κάθε προσωπικό δεδομένο ή υλικό που μοιράζεστε στην παρούσα Ιστοσελίδα. Είναι αναρτημένη σε αυτή και ισχύει στο σύνολο της. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας υποχρεούται να τη διαβάσει.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. H ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια και πληρότητα του υλικού που περιέχεται στην Ιστοσελίδα μας και να αποφύγει προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτήν. Επίσης η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου.
 2. Εν τούτοις η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ δεν ευθύνεται για ανακριβείς πληροφορίες, προβλήματα στην πρόσβαση, διακοπή λειτουργίας ή άλλα γεγονότα τα οποία ενδέχεται από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  να σας προξενήσουν άμεση (πχ. βλάβη του υπολογιστή καταστροφή λογισμικού, απώλεια δεδομένων ή/και προγραμμάτων) ή έμμεση (π.χ. διαφυγόντα κέρδη), θετική ή αποθετική ζημία.
 3. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Περαιτέρω ουδεμία ευθύνη φέρει η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ και τα μέλη του Εξουσιοδοτημένου της Δικτύου για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά σχετίζεται ιδίως με τυχόν ύπαρξη σφαλμάτων, παραλείψεων, ανακριβειών τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, ετεροχρονισμένων πληροφοριών εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
 4. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers», μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ή θα τελούν αδιάλειπτα σε πληρότητα ή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.
 5. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής /είδους ζημία υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες των ιστοσελίδων, ή οι πελάτες των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου. 
 6. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι είστε πλήρως υπεύθυνοι για την αντιική προστασία των συσκευών μέσω των οποίων συνδέεστε και την επαρκή προστασία αυτών, καθόσον σε περίπτωση ζημίας σας, επιβαρύνεστε αποκλειστικά εσείς με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του και γενικά του συστήματός του για την επάνοδό του στην προτέρα ομαλή κατάσταση, ως και για κάθε περαιτέρω εξ αφορμής ή εξ αιτίας της ζημίας, περαιτέρω ζημίας, οιασδήποτε φύσεως και αιτίας ( άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, διαφυγόν κέρδος κ.λ.π.)
 7. Αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, φέρετε εσείς και όχι η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ.
 8. Η πρόσβαση σας στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μας ενδέχεται να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχετε εσείς. 

 

Χρήση συνδέσμων προς άλλους διαδικτυακούς τόπους ( Hyperlinks) 

 1. Ο ιστότοπος μας ενδέχεται να παρέχει παραπομπή (υπερ-σύνδεσμο) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο και ως εκ τούτου την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο τους, την εγκυρότητα και την ασφάλεια του. Με τη χρήση/επισκέψη της ιστοσελίδας μας, αποκτάτε πρόσβαση σε αυτές με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και υποχρεούστε να απευθύνεστε απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για οποιοδήποτε σχετικό θέμα. Οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις, τους οποίους σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά, καθώς και να ενημερώνεστε για τις όποιες αλλαγές σε αυτές.
 2. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή διαφημιστικών ενδείξεων και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτούς, αναφορικά με το περιεχόμενό τους, την ποιότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα, την ασφάλεια και τη λειτουργία τους. Επίσης η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ δεν συνδέεται με αυτές κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σας συνιστούμε να ελέγχετε πάντα την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους ιστοτόπους τρίτων, τους οποίους επισκέπτεστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Μεταβαίνοντας μέσω της επιλογής του υπερσυνδέσμου σε ιστότοπο τρίτου, δηλώνετε ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη και προβαίνετε στην περιήγησή σας αυτή με δικό σας κίνδυνο. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε, εξ οιασδήποτε αιτίας από την επίσκεψή σας στον εν λόγω ιστότοπο.

 

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως cookies, για να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών και για λειτουργικούς λόγους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική cookies. 

 

ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Αν κάποιος όρος από το κείμενο αυτό τελεί σε σύγκρουση με το νόμο ή  κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος για οποιονδήποτε λόγο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να επηρεάζεται, να συμπαρασύρεται ή να θίγεται με οποιοδήποτε τρόπο η ισχύς των λοιπών όρων.
 2. Η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει κατά την απόλυτη κρίση της αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης, τροποποιώντας, προσθέτοντας, μεταβάλλοντας το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου. Παρακαλούμε, ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της, διαφορετικά οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη/χρήσης της Ιστοσελίδας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαχειριστής της Ιστοσελίδας είναι η ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, 61100.
Για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας :

(i) μέσω email στο info@koukakisfarm.gr.
(ii) τηλεφωνικώς στο 2341094455 ή
(iii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., Κάτω Απόστολοι Κιλκίς, 61100.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Το παρόν κείμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανόμενης κάθε τροποποίησης εφεξής, διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε αξίωση ή διένεξη σχετική με την Ιστοσελίδα θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια του Κιλκίς, κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας.