Προγράμματα ΕΣΠΑ

11-ΣΥΝ-1701-2. «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού»

Η περιφέρεια στοεπίκεντροτης ανάπτυξης.
Διαδικτυακή πύλη ΕΠΑΝ ΙΙ www.antagonistikotita.gr,
Γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ τηλ: 801 11 36 300

Κιλκίς, 16 Δεκεμβρίου 2013

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος
11-ΣΥΝ-1701-2. «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού»
για την κάλυψη των εργαστηριακών αναγκών του προγράμματος προμηθεύτηκε τα παρακάτω:

Εργαστηριακό εξοπλισμό που εμπίπτει στην δαπάνη ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 1. Αναλυτή Υφής
 2. Συσκευή μέτρησης μικροσωματιδίων
 3. Συσκευή μέτρησης σωματικών κυττάρων
 4. Συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας

Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

 1. Αναλυτή Υφής/ Texture analyser του οίκου BROOKFIELD για την μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων γιαούρτης
  1. Συσκευή ανάλυσης υφής που να προσδιορίζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά των υπό μελέτη υλικών
   • Σκληρότητα
   • Ελαστικότητα
   • Πρόσφυση
   • Συνεκτικότητα
  2. Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εμβόλων και βάσεων ανάλογα με την εφαρμογή
  3. Λογισμικό πρόγραμμα και δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ για απόδοση αποτελεσμάτων
 2. Συσκευή μέτρησης μικροσωματιδίων του Αμερικάνικου οίκου KANOMAX
  1. Φορητή συσκευή μέτρησης μικροσωματιδίων διαστάσεων 0,3μm – 1μm
 3. Συσκευή μέτρησης σωματικών κυττάρων στο γάλα του οίκου DELAVAL
  1. Φορητή συσκευή μέτρησης σωματικών κυττάρων στο γάλα
 4. Συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας του οίκου HANSEN
  1. Φορητό αγωγιμόμετρο αδιάβροχο με περιοχή μέτρησης 0-200mS/cm
  2. Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας από 20-40 οC

Ημερομηνία 17 Ιουλίου 2013

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος
11-ΣΥΝ-1701-2. «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού»

Αναζητά Τεχνολόγο Τροφίμων με γνώση Επιστήμης /Τεχνολογίας Γαλακτοκομικών (Dairy Science / Technology) για την κάλυψη υπάρχουσας θέσης στην ομάδα έργου του προγράμματος. Η θέση αφορά την εργασία για την κάλυψη των αναγκών του έργου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα υπ’όψιν κας Ι.ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τους παρακάτω τρόπους

 • ηλεκτρονικά e-mail:lab@koukfarm.gr,
 • με φαξ στον αριθμό 2341072255
 • ταχυδρομικά στη διέυθυνση ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ , 61100 ΚΙΛΚΙΣ

Το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων θα αξιολογηθεί και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη αξιολόγησης.

Ημερομηνία 21 Οκτωβρίου 2012

Η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., στα πλαίσια του προγράμματος
11-ΣΥΝ-1701-2. «Ανάκτηση , Χαρακτηρισμός και Πρακτικές Εφαρμογές Υδροκολλοειδών κατάλληλων για Τρόφιμα από Υποπροϊόντα Ελιάς και Σταφυλιού»

Προκηρύσσει μια θέση Τεχνολόγου Τροφίμων με γνώση Επιστήμης /Τεχνολογίας Γαλακτοκομικών (Dairy Science / Technology) για την ένταξη στην ομάδα έργου του προγράμματος. Η θέση αφορά την εργασία για την κάλυψη των αναγκών του έργου στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. στους Κάτω Αποστόλους Κιλκίς.

Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα υπ’όψιν κας Ι.ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ με τους παρακάτω τρόπους

 • ηλεκτρονικά e-mail:lab@koukfarm.gr,
 • με φαξ στον αριθμό 2341072255
 • ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ , 61100 ΚΙΛΚΙΣ

Το σύνολο των βιογραφικών σημειωμάτων θα αξιολογηθεί και θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη αξιολόγησης.